Yangın ve gaz algılama sistemlerinin periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu durum Binaların Korunması Yönetmeliği Madde 84’te belirtilmiştir. Ayrıca yangın ve gaz algılama sistemlerinin bakımlarının düzenli olarak yapılmasının gerekliliği ve bakım düzeni TS EN 54-14 Standardı Madde 11’de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bunun yanı sıra, TS EN 54-14 Madde 10’da bakımların yapılmasının binanın yangın ve gaz algılama sistemi barındıran bölümünün kontrolünü elinde tutan kişi veya bu kişinin tayin ettiği yetkililerin sorumluluğunda olduğu bildirilmektedir.

Periyodik bakımların üretici tarafından yetkilendirilmiş firmanın teknik personeli tarafından yapılması oldukça önemlidir. Bakım yapacak olan servis personelinin ilgili yangın ve gaz algılama sistemi hakkında teknik yeterliliğinin ve servisin de TS 12849 standartlarında Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem bileşenleriyle ilgili teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerin müdahalesi sonucu sistem etkin çalışma yapamayabilir, hatta can ve mal kayıpları oluşabilir.