Devreye alım; Mavili tarafından üretilen Maxlogic & Mavigard marka ürünler başta olmak üzere, Harezmic, Listec, Airsense, Crowcon ve Spectrex marka yangın ve gaz algılama sistemlerinin bağlı bulunduğu mekanik ve elektrik tesisatı sistemi içindeki işlevine (çalışmasına) başlamadan önce yetkili servis tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak çalışma koşullarının uygunluğunun saptanması, adresleme, mahal bilgilerinin tanımlanması, kullanıcı tarafından gerekli görülen senaryo işlemlerinin ayarlanması dâhil ayarların yapılarak ilk çalıştırılmasının sağlanması, işlevini düzgün bir şekilde yerine getirdiğinin görülmesi ve durumu gerekli belgeler eşliğinde müşteriyle karşılıklı olarak imza altına alması prosedürüdür.

Adresli sistemlerde adresleme ve mahal bilgilerinin tanımlanması işlemi oldukça büyük önem arz etmektedir. Elektriksel tesisat ve montajının eksiksiz tamamlanmış olması durumunda, yapılacak testler sonucunda adresleme işlemine başlanabilir. Herhangi bir yangın durumunda zaman kaybına mahal vermemek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla mahal bilgileri anlaşılır şekilde özel yazılım üzerinden sisteme tanımlanır. Tüm devreye alma çalışmaları en yeni teknoloji kullanılarak yapılır. Sonrasında ürün, işlev testinden ve test çalışmalarından geçirilir. Test sonuçları sizin için kayıt altına alınır.