Ana Sayfa >> Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Tuş kilidi açılır, alarm iptal ve buzzer iptal yapılır. Cihaz tipi ve mahal bilgisine bakılarak yangın alarmının geldiği nokta kontrol edilir. Gerçek bir yangın durumu yokken, Alarmın geldiği cihaz duman dedektörü ise gerekli temizlik ve bakımı yapılır. Alarmın geldiği cihaz buton ise buton düzeltme anahtarı ile buton düzeltilir. Alarm veren cihaz düzeltildikten sonra yangın alarm santralinde tekrar tuş kilidi açılarak reset atılır. Eğer alarm durumu düzeltilmemiş ise yangın alarmı tekrar gelecektir.

Tuş kilidi açılır, alarm iptal ve buzzer iptal yapılır. Hangi bölgeden yangın alarmının geldiği nokta kontrol edilir. Gerçek bir yangın durumu yokken, Alarmın geldiği cihaz duman dedektörü ise gerekli temizlik ve bakımı yapılır. Alarmın geldiği cihaz buton ise buton düzeltme anahtarı ile buton düzeltilir. Alarm veren cihaz düzeltiltildikten sonra yangın Alarm santralinde tekrar tuş kilidi açılarak reset atılır. Eğer alarm durumu düzeltilmemiş ise yangın alarmı tekrar gelecektir.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli genel hata ledi herhangi bir hata durumunda mutlaka yanmaktadır. Örneğin; 220V şebeke hatası, akü hatası, toprak hatası, çevrim açık devre yada kısa devre hatası, kayıp cihaz hatası, yeni cihaz hatası, çift adres hatası, akü düşük voltaj hatası, hafıza pili düşük voltaj hatası vb. Bu hatanın neden kaynaklandığı Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Panelinin LCD ekranında yazmaktadır. Hatanın kaynağına bakarak çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Güç hatası ledinin yanmasının birkaç sebebi olabilir. Bunlar; 220V şebeke hatası, Akü hatası, Toprak kaçağı hatasıdır. Belirtilmiş olan bu üç hatadan herhangi birinde mutlaka bu led yanmaktadır. Hatanın durumuna göre çözüm üretilmelidir.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneline tanıtılmış adresli cihazın sisteme bağlı olmadığı, yerinde olmadığı bilgisini vermektedir. Çözüm 1: Yerinden sökülmüş olan bu adresli cihaz yerine takılır. Çözüm 2: Cihazın bağlantıları kontrol edilir. Çözüm 3: 24V DC voltaj geliyor mu kontrolü yapılır.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneline tanıtılmamış, sisteme sonradan takılan cihazı panel yeni cihaz hatası vererek bildirmektedir. Bu yeni takılan cihazın panele tanıtılması gerekmektedir. Bunun için Teksis Teknik Elektronik ile iletişime geçiniz.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli 1 adet çevrim kartına 127 adet adresli cihaz takılabilir. Aynı çevrime bağlı aynı adresten 1 den fazla olduğunda çift adres vermektedir. Örnek: Adresi 1 olan ML-1110 Optik duman dedektöründen 2 adet olduğunu bildirmektedir. Ya da farklı tip cihaz aynı adresten birden fazla olduğunu bildirmektedir. Aynı adresten olan cihazları bulup kullanılmayan boş adresleri vererek cihazların sisteme tanıtılması gerekmektedir. Bunun için Teksis Teknik Elektronik ile iletişime geçiniz.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Hafıza pili düşük hatası veriyor ise ana işlemci hafıza pilinin ömrünü tamamladığı anlaşılmalıdır. Çözüm ise hafıza pilinin yenisini temin etmek ve değiştirmektir. Bunun için Teksis Teknik Elektronik ile iletişime geçiniz.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Akü hatası veriyor ise aküler takılı olmayabilir, akü kutup başları bağlantısı gevşemiş olabilir. Lütfen kontrol ediniz. Aküler takıldığında ya da gevşek olan kutup baş bağlantıları düzeltildiğinde hata ortadan kalkacaktır.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Akü voltajı düşük hatası akülerin voltajının düştüğünü belirtmektedir. Şebeke beslemesi kesildiğinde sistemin aküden beslenmeye devam ederken akü voltajının da istenen seviyenin altına düşmesi ile beraber akü voltajı düşük hatası vermektedir. Ya da akülerin şarj tutmaması ömrünü tamamlaması durumlarındada bu hatayı vermektedir. Akülerin yenileri ile değişmesi gerekmektedir.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli 220V Şebeke Hatası şebeke beslemesinin olmadığını bildirmektedir. Sebepleri kaçak akım sigortaların atık olması, otomatik sigortanın atık olması, panel güç kaynağı 5A cam sigortanın atık olması yada şebeke beslemenin kesik olması durumlarıdır. Bu sorunun giderilmesi için eğer ana şebeke elektriği kesilmemişse atık olan sigortaların kaldırılması yada atık olan 5A cam sigortanın değiştirilmesi ile 220V şebeke hatası ortadan kaldırılır.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Yangın rolesi Kuru kontak çıkışı 30V DC 1A Kapasitesine sahiptir, herhangi bir yangın durumunda aktif olur ve paneli resetleyince normale döner. Yangın durumunun giderilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar aktif olacaktır.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Alarm rolesi Kuru kontak çıkışı 30V DC 1A Kapasitesine sahiptir, herhangi bir yangın durumunda aktif olur ve reset butonun basılınca normale döner. Yangın durumunun giderilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar aktif olacaktır.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Hata rölesi Kuru kontak çıkışı 30V DC 1A Kapasitesine sahiptir, herhangi bir hata durumunda aktif olur ve hatalar giderildiğinde otomatik olarak ya da reset butonuna basılarak normale döner.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Sisteminde herhangi bir toprak kaçağı olduğunda panel ekranında “toprak kaçağı” uyarısı görülür. Toprak kaçağı çevrim kablolarından, siren kablolarından, uzaktan kumanda girişlerinden veya 24V DC harici besleme çıkışından kaynaklanabilir. Bu durumda panel toprak voltajının ölçülmesi gereklidir. Panel toprak voltajı normal durumda 12.5V – 13.5V arasında olmalıdır. Toprak kaçağının tespiti için sırasıyla çevrim hatları, siren hatları, uzaktan kumanda girişleri ve harici besleme çıkışı kontrol edilmelidir. Ayrıntılı bilgi için Teksis Teknik Elektronik ile iletişime geçiniz.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli Çevrim Açık Devre veya Kısa Devre Hatası, Çevrim tesisatınızda kopuk olması veya tesisatınızın kısa devre olması durumundan dolayı vermektedir. Sorunun mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Panelini çevrim kartına bağlamadan önce tesisatta kısa devre kontrolü yapılır eğer kısa devre var ise kesinlikle santrale bağlantısı yapılmaz. Kopuk olan çevrim kablosunun giden tarafı çevrim kartının çıkış klemensine artı ve eksi uçlarına bağlanır, çevrim kablosunun gelen tarafı çevrim kartına bağlanmaz, tek taraflı olarak santrale otomatik öğrenme yapılır. Otomatik öğrenme neticesinde kaç adet cihaz bulduğu menüden kontrol edilir, en son bulduğu cihaz ile bulamadığı cihaz arası kopuktur, ayrıca voltaj kontrolü yapıldığında kopuk olan tarafta voltaj olmadığı ölçü aleti ile görülebilir. Kopuk olan çevrim kablosunun gelen tarafı çevrim kartının çıkış klemensine artı ve eksi uçlarına bağlanır, çevrim kablosunun giden tarafı çevrim kartına bağlanmaz, tek taraflı olarak santrale otomatik öğrenme yapılır. Otomatik öğrenme neticesinde kaç adet cihaz bulduğu menüden kontrol edilir, en son bulduğu cihaz ile bulamadığı cihaz arası kopuktur, ayrıca voltaj kontrolü yapıldığında kopuk olan tarafta voltaj olmadığı ölçü aleti ile görülebilir. Çözüm: kablo bağlantı hatası olabilir, motaj eksiği olabilir, kablo matkap çelik dübel ile kopartılmış olabilir. NOT: KOPUK OLAN ÇEVRİM TESİSATININ KONTROLÜ İÇİN AKÜ VEYA GÜÇ KAYNAĞI KESİNLİKLE KULLANILMAMALI, CİHAZLARA ZARAR VEREBİLİR.

Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Paneli çevrim tesisatı kısa devre kontrolü yapılır eğer kısa devre var ise kesinlikle santrale bağlantısı yapılmaz. Kısa devre sorunu gidermek için yangın alarm santralinden destek alınamaz. Sorunu çözmek için ölçü aleti kullanılır. Çevrim tesisatı giden ve gelen olarak iki hattan oluşmaktadır. Bu iki hattın tam ortasından tesisat bölünür, tekrar giden ve gelen hat kısa devre kontrolü yapılır ve hangi tarafta kısa devre olduğu tespit edilir. Bu yöntem kullanılarak kısa devre olan nokta alan daraltma yöntemi ile tespit edilir. Kısa devre olan nokta bulunur gerekli çalışma yürütülür. NOT: KISA DEVRE OLAN ÇEVRİM TESİSATININ KONTROLÜ İÇİN AKÜ VEYA GÜÇ KAYNAĞI KESİNLİKLE KULLANILMAMALI, CİHAZLARA ZARAR VEREBİLİR.